Hizmetlerimiz

Bakım ve Onarım

Servis sağlayıcılar ve sistem işleticiler ile yapılan bakım-onarım sözleşmeleri kapsamında Merkezi bakım ve saha bakımı ile hızlı müdahale mobil saha bakımı hizmetleri yürütülmektedir. Bakım-onarım ve işletme desteği hizmetleri müşteri kuruluşun isteği doğrultusunda tüm sistemin 7/24 işlerliği hakkında olabileceği gibi sadece müşterinin çağrısı ile yapılan hizmetler kapsamında da verilebilmektedir. Sistem işletme ve bakım konusunda kendi organizasyonu bulunan kuruluşlara teknik personel eğitimi, üst düzey kart ve cihaz onarımı konularında destek hizmeti sağlanmaktadır. Bakım, onarım hizmetleri, kuruluşumuzun modern test ve ölçü cihazları ile teçhiz edilmiş laboratuvarlarında, konularında uzman profesyonel ekipler tarafından yerine getirilmektedir. Müşteri kuruluşun talebi durumunda bu hizmetlerimizi sahada ya da müşteri kuruluşun kendi laboratuvarında da yerine getirilebilmektedir.


Yenileme

Tüm dünyadan elde edilen kullanılmış elektronik kart ve cihazlar laboratuvarlarımızda test ve analiz edilerek onarımları ve kalibrasyonları yapılmaktadır. Onarımı yapılan cihazların fiziki ve mekanik tüm unsurları yenilenerek fabrika çıkış standardında yenilenmiş olarak garantili şekilde servis sağlayıcı ve sistem işletici kuruluşların kullanımına sunulmaktadır. Bu sayede sözleşmeli kuruluşlara önemli bir maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Onarım Üretimi

Geniş ölçekli ve yüksek maliyetlerle kurulan network yapısını oluşturan birçok cihaz değişen teknoloji ile atıl durumda kalabilmektedir. Özellikle üreticiler tarafından üretimi durdurulan ve servis desteği sağlanmayan cihaz ve elektronik devre kartları ile temin edilmesinde güçlük yaşanan kartların, yeniden üretimi veya aynı işi yapacak yeni kart tasarımı üretimi konusunda hizmet sunulmaktadır.


Proje Üretimi

Mevcut cihaz veya siteme entegre edilecek tarzda yeni kart üretimi ile sık karşılaşılan sorunların çözümü veya yeni yetenek kazanımı için gereken elektronik devre tasarım ve üretimi faaliyetleri ar-ge ekibimiz tarafından yerine getirilmektedir. Firmamızın merkezi Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde konuşludur. Firma merkezimizd bünyesinde bulunan Ar-Ge laboratuvarımızda başta Ankara Üniversitesi, ODTÜ, AKÜ, Gazi Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yürütülen projelerin elektronik devre kartlarının tasarım ve üretimi yapılmaktadır. Ayrıca telekominikasyon ve medikal sektörü olmak üzere birçok farklı sektör için özel amaçlı elektronik devre kartı tasarım ve üretimi hizmetleri yürütülmektedir.


Danışmanlık

Telekominikasyon, GSM, endüstriyel otomasyon ve profesyonel elektronik sistem çözümleri ile bilişim alanlarında Sistem Analizi, saha inceleme, sistem izleme, çözüm oluşturma, gelecek öngörüleri, raporlama faaliyetlerini içeren danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bakım-onarım hizmetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar için bakım-onarım merkezi ve laboratuvar


Ürün Tedarik

Faaliyet alanımızla ilgili; dünya çapında birçok farklı üretici ve tedarik kaynaklarımız aracılığı ile müşteri kuruluşun ihtiyacına yönelik her türlü donanım, yazılım, test ve ölçü aletleri ile bakım onarım laboratuvar ekipmanlarının uygun koşullarda satış hizmeti verilmektedir. Özellikle bakım-onarım laboratuvar ekipmanları konusunda temsilcisi olduğumuz lider markaların otomatik arıza bulma sistemleri, rework istasyonları, lehim istasyonları, test ve ölçü aletleri konusunda tedarik, kurulum ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır.


Eğitim

Firmamızın deneyimli personeli ve işbirliğinde bulunduğumuz üniversitelerin öğretim üyelerinin desteğiyle faaliyet alanlarımızda İşletme ve bakım-onarım eğitimleri ile ileri seviye teknik personel eğitimi hizmetleri verilmektedir.